top of page
Husha

HUSHA
FAN BALL
FOLCTHA ROINNTE
1 SEOMRA - 5 aíonna

Is féidir fanacht le 5 duine i Husha

má chuirimid na tochtanna ar an urlár

Husha le seomra folctha agus lucht leanúna roinnte

1 oíche

1 Seomra - 5 Aoi

Athraigh Seomra 5 aíonna

arrow&v

Bricfeasta - Pacáiste Leaba

5  aíonna taobh istigh Husha

Pacáiste bricfeasta

Is é an praghas do 1 Husha  ar feadh 1 oíche san áireamh bricfeasta

* Husha le seomra folctha agus lucht leanúna roinnte

Leathchlár - Pacáiste Leaba

5 aíonna taobh istigh Husha

Pacáiste leathchlár

Tá an praghas ar 1 Husha f nó 1 oíche san áireamh bricfeasta agus iasc nó dinnéar sicín

 

* Husha le seomra folctha agus lucht leanúna roinnte

Bord iomlán - Pacáiste Leaba

5  aíonna taobh istigh Husha

Pacáiste bord iomlán

Is é an praghas do 1 Husha  ar feadh 1 oíche san áireamh bricfeasta - vegetarian lón agus iasc nó dinnéar sicín

* Husha le seomra folctha agus lucht leanúna roinnte

arrow&v
€ - Euro

-

51.25

-

-

96.25

-

-

148

-

Click here
bottom of page